Chào mừng quý khách đến với website Dòng Họ Lê Quý !
     
 
   Tỷ giá
 
ĐÚNG HẾT CỠ
(Cập nhật ngày: 10/02/23 07:26 PM)
 Đầu năm mới, mời các bạn thư giãn tý nhé
 
- Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền;
Đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng.
  
- Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; 
Đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn. 
 
- Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; 

Đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà.

- Thượng đế tạo đàn bà như cái ổ khóa còn đàn ông như cái chìa khóa.

Ổ khóa mà chìa nào cũng mở được là cái ổ khóa tồi

Chìa khóa mà ổ khóa nào cũng mở được gọi là là chìa khóa đa năng Các tin khác
 
Yahoo Chat: Trợ lý
Yahoo Chat: Quan tri
Yahoo Chat: Trợ Lý
Skype Call: Hỗ trợ