Nhà tôi ở giữa cánh đồng
Có xanh màu lúa, có hồng màu hoa
Có đàn bướm lượn la cà
Điền viên một cõi như là tu tiên

Tránh xa khỏi chốn ưu phiền
Ngày chăm vun xới tìm yên tâm hồn
Chiều buông ngắm bóng hoàng hôn
Đêm đêm chờ phía cuối thôn trăng về

Tựa đèn xem sách… ngủ mê
Thấy ông Từ Thức trở về nhân gian
Rằng tiên cũng giống trần gian
Muốn yên vui, bỏ trăm ngàn mối lo.

Tự tâm an định, ai cho!
Lắng hồn, tịnh tánh so đo chi đời
Giật mình tỉnh mộng chơi vơi
Vầng trăng chênh chếch sáng ngời bên hiên.

Suy ra, mộng giải niềm riêng
Trời cho quí nhất, bình yên tâm hồn.

Thơ và ảnh: Thế Lan Huy
(Dkn.tv)