Chào mừng quý khách đến với website Dòng Họ Lê Quý !
     
 
   Tỷ giá
 
Lùi thời hạn sửa chữa, bổ sung GP đến hết tháng 5/2016
(Cập nhật ngày: 06/05/16 08:32 PM)
Do việc thu thập ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi GP của các chi tiến triển quá chậm, BBT đã đề nghị đơn vị thiết kế tách GP các ngành/chi, in ra giấy mang về Đồng Phú, Thái Bình vào ngày giỗ cụ Lê Quý Đôn, 14/4 ÂL (19/5/2016) sắp tới để con cháu các chi trực tiếp sửa vào bản vẽ sau đó chuyển  cho bên thiết kế thực hiện.

Đề nghị các chi/ngành cử người thu thập ý kiến bổ sung, sửa chữa của chi/ngành mình, về dự giỗ  cụ Lê Quý Đôn, sửa chữa tại chỗ vào bản vẽ. Chi nào chưa làm được ngay thì có thể mang bản vẽ về nhà để sửa chữa, sau đó gửi cho BBT ở Hà Nội qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Lê Quý Tuệ, Phòng 901, Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội, ĐT 0121 511 7178.

Ngoài ra, ngay sau khi tách xong các ngành/chi, BBT sẽ đưa lên TTĐT của Họ. Những chi/ngành không về dự giỗ cụ Lê Quý Đôn có thể  tải xuống, in ra, vẽ các bổ sung và sửa chữa, gửi về cho BBT theo địa chỉ trên đây. Có thể sửa chữa trực tiếp vào file gia phả hoặc quyét bản in  đã bổ sung, sửa đổi, gửi về cho BBT theo địa chỉ email lequytue@gmail.com.

Thời hạn gửi ý kiến bổ sung, sửa chữa Gia phả là hết tháng 5/2016.

BBT Gia phả


 

 Các tin khác
 
Yahoo Chat: Trợ lý
Yahoo Chat: Quan tri
Yahoo Chat: Trợ Lý
Skype Call: Hỗ trợ